Problemy Kolejnictwa              

Railway Reports

kwartalnik
wydawca: Instytut Kolejnictwa
ISSN 0552-2145
wersja podstawowa: papierowa

Czasopismo objęte patronatem Komitetu Transportu Polskiej Akademii Nauk.

     Tematyka artykułów publikowanych w czasopiśmie porusza szeroko rozumiane problemy techniczne i ekonomiczne transportu szynowego. W szczególności obejmuje zagadnienia budowy i utrzymania infrastruktury kolejowej oraz szynowego transportu miejskiego, technologii przewozów pasażerów i ładunków, konstrukcji i eksploatacji pojazdów szynowych, bezpieczeństwa publicznego i technicznego w transporcie szynowym, analiz ekonomicznych w transporcie szynowym, modelowania systemów i procesów transportu szynowego,oddziaływania na środowisko naturalne oraz dostępu do transportu szynowego dla osób z ograniczoną możliwością poruszania się.

     Artykuły dotyczą wszystkich obszarów kolejnictwa:

  • drogi kolejowe oraz miejskiego transportu szynowego,
  • pojazdy szynowe,
  • przewozy pasażerów i ładunków,
  • sterowanie ruchem i automatyka,
  • teleinformatyka i telekomunikacja,
  • sieć trakcyjna, zasilanie trakcji elektrycznej oraz urządzeń i systemów nietrakcyjnych,
  • materiały i elementy konstrukcji.

     Większość artykułów zamieszczanych w Problemach Kolejnictwa ma charakter naukowy i porusza zagadnienia stanowiące przedmiot zainteresowania nie tylko środowisk badawczych kolei, lecz również kręgów naukowców uczelni wyższych. Wszystkie artykuły są recenzowane i nie mogą być wcześniej publikowane w innych czasopismach. Nad poziomem periodyku czuwa międzynarodowa  Rada programowa złożona ze znanych naukowców oraz specjalistów kolejnictwa.

     Warto wspomnieć, że Problemy Kolejnictwa są najstarszym kolejowym czasopismem technicznym wydawanym od 1956 roku.

Problemy Kolejnictwa znajdują na liście B czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Liczba punktów za publikację wynosi 8 (lista z 2015 r.)

Ostatni dostępny zeszyt: nr 171 czerwiec 2016 r. 

Newsletter

Zapraszamy do subskrypcji naszego newslettera
Regulamin

Wydawca

Instytut Kolejnictwa      

ul. J. Chłopickiego 50
04-275 Warszawa

 

 

tel. 22 4731240
e-mail: JoannaCybulska@ikolej.pl